Integritetspolicy

För dig som besöker vår hemsida – Cookies

På den här hemsidan används cookies. Vi använder cookies för att få information om hur vår hemsida används och hur vi kan ge en bättre tjänst till våra kunder. Vi följer inte hur enskilda personer använder hemsidan. Om du ta bort information vi lagrar i cookies så kan du enkelt radera dem från din webbläsare. Du kan också ändra inställningarna så att cookies från hemsidan inte tillåts.

För dig som kund hos LEAB

Dessa personuppgifter behandlar vi

Vi behandlar enbart personuppgifter som har laglig grund. De här uppgifterna behandlar vi till exempel:

* Namn
* Personnummer
* Telefonnumer

På de här sätten tar vi del av personuppgifter:

* Direkt från dig som kund
* Uppgifter som vi får när du anlitar någon av medarbetarna på LEAB
* Uppgifter som vi får när du ringer, skickar e-post, söker anställning, besöker eller på annat sätt tar kontakt med oss

Säkerhet

För att skydda din integritet är våra system tekniskt utformade för att dina personuppgifter ska lagras på ett betryggande sätt. Utgångspunkten är att endast anställda och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Lämnar ni ut mina personuppgifter?

LEAB lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte uttryckligen har samtyckt till det, eller om det är nödvändigt för att uppfylla vår del i avtalet lag. I de eventuella fall tredje part hanterar uppgifter kommer ett sekretessavtal att upprättas.

Vårt ansvar

LEAB är personuppgiftsansvarig. Det betyder att vi är ansvariga för hur personuppgifter behandlas och att dina rättigheter på området tillgodoses.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Ljungskile Entreprenad AB, 556465-6485

Information

För information om vilka uppgifter vi lagrar om dig och vid ev. begäran om att bli borttagen ur våra register – kontakta oss här.